Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων σας και τα Δικαιώματα σας

Με την εγγραφή σας στο newsletter του www.orthopaediclab.gr, παρέχετε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ. /Ε.Ε. 679/2016) και την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία τη ρητή συγκατάθεσή σας στο www.orthopaediclab.gr  που εδρεύει στο Μαρούσι – Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας 195 & Ιερέως Δούση 23 , και αποδέχεστε την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων.

Για την εγγραφή σας στο newsletter του www.orthopaediclab.gr το τελευταίο διατηρεί την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και το όνομα σας για όσο χρονικό διάστημα επιθυμείτε να λαμβάνετε το newsletter, προκειμένου να ενημερώνεστε για τις τρέχουσες εξελίξεις στο www.orthopaediclab.gr. Ενδέχεται το www.orthopaediclab.gr να διαβιβάσει την ηλεκτρονική σας διεύθυνση σε συνεργαζόμενη εταιρία, στην οποία έχει αναθέσει την ηλεκτρονική αποστολή του newsletter.”