fbpx
ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ

ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ

ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ

ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

Ο ασθενής αναφέρει ιστορικό μιας πτώσης από ύψος, κάκωση συνέπεια κατάδυσης, τροχαίο ατύχημα κατά το οποίο ο αυχένας έχει μετακινηθεί απότομα. Ο ασθενής θα πρέπει να ακινητοποιήσει τον αυχένα του οπωσδήποτε.

Απεικόνιση: οι απλές ακτινογραφίες είναι απαραίτητες, καθώς και οι διαστοματικές για απεικόνιση του Α1-Α2, ανάλογα με τις ενδείξεις γίνονται και αξονική τομογραφία ή μαγνητική τομογραφία.

Κατάγματα του Α1 σπονδύλου

Αιφνίδια ισχυρή συμπιεστική φόρτιση στην κορυφή της κεφαλής μπορεί να προκαλέσει μια εκρηκτική δύναμη με συνέπεια το κάταγμα του τόξου του άτλαντα. Η διάγνωση τίθεται με την διαστοματική λήψη και επιβεβαιώνεται με αξονική τομογραφία και μαγνητική τομογραφία. Η θεραπεία του σταθερού κατάγματος χωρίς νευρολογικά σημεία είναι το αυχενικό κολάρο για 6-8 εβδομάδες.

Σε ασταθή κατάγματα τοποθετούμε Halo- vest για 6 εβδομάδες και μετά αυχενικό κολάρο για 6-8 εβδομάδες. Σε κατάγματα άτλαντος με συνοδό άλλο κάταγμα της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης γίνεται σπονδυλοδεσία.

Κατάγματα του Α2 σπονδύλου και του οδόντος

Κατάγματα του Α2 σπονδύλου

‘κάταγμα του απαγχονισμένου’. Ο αυχένας του άξονα υφίστανται κάταγμα και ο μεσοσπονδύλιος Α2/Α3 δίσκος ρήξη. Ο μηχανισμός κάκωσης είναι έκταση και διάταση. Τα παρεκτοπισμένα η απαρεκτόπιστα κατάγματα αντιμετωπίζονται με Ηalo-vest για 6-12 εβδομάδες.  

Κατάγματα της οδοντοειδούς απόφυσης

τα κατάγματα του οδόντα είναι ασυνήθη. Συνήθως συμβαίνουν ως κακώσεις σε ασθενείς συνέπεια ατυχημάτων υψηλής ταχύτητας ή σοβαρών πτώσεων. Νευρολογική βλάβη παρατηρείται στο ¼ των περιπτώσεων. Με διαστοματικές λήψεις και αξονική τομογραφία απεικονίζονται τα κατάγματα αυτού του είδους και ανάλογα σε πιο σημείο του οδόντα ανευρίσκονται έχουμε τρεις τύπους.

  • Τύπο 1σταθερό κάταγμα. Τοποθετούμε σκληρό κολάρο για 4-6 εβδομάδες.
  • Τύπο 2ασταθή κάταγμα. Το Halo vest μπορεί να βοηθήσει, όταν έχουμε αδυναμία ανάταξης γίνεται οστεοσύνθεση με 1 βίδα.
  • Τύπο 3κάταγμα δια του σώματος του άξονα. Όταν είναι ασταθές χρήζει χειρουργικής επέμβασης με οστεοσύνθεση. Σε περίπτωση που το κάταγμα είναι σταθερό χρησιμοποιούμε Halo vest για 2-3 μήνες.

Σφηνοειδή συμπιεστικά κατάγματα

Παρατηρούνται στη μέση και κατώτερη αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης. Συμβαίνουν πιο συχνά σε οστεοπορωτικούς ασθενείς συνέπεια απότομης κάμψης. Πρόκειται για σταθερή κάκωση και τοποθετούμε σκληρό αυχενικό κηδεμόνα για 6-8 εβδομάδες.

Εκρηκτικό κάταγμα

Προκαλείται από αξονική συμπίεση της σπονδυλικής στήλης όπως σε καταδύσεις και αθλητικές δραστηριότητες. Οι απλές ακτινογραφίες δείχνουν ένα συντριπτικό κάταγμα του σώματος του σπονδύλου. Η μαγνητική τομογραφία ή αξονική τομογραφία γίνονται για να αναδείξουν τμήματα του σπονδύλου ή του δίσκου στον σπονδυλικό σωλήνα. Είναι ασταθή κατάγματα με νευρολογική σημειολογία συνήθως. Χωρίς νευρολογικά συμπτώματα συνήθως τοποθετούμε Halo vest. Σε περίπτωση νευρολογικών συμπτωμάτων γίνεται οστεοσύνθεση, σπονδυλοδεσία και αποσυμπίεση.

Υπερεξάρθρημα του αυχένα

Πρόκειται για αμιγώς κάκωση από κάμψη και είναι συνήθως στο κατώτερο ήμισυ της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης. Τα οστά είναι ακέραια αλλά οι οπίσθιοι σύνδεσμοι έχουν υποστεί ρήξη. Ο ανωτέρω σπόνδυλος έχει παρεκτοπισθεί προς τα εμπρός επί του κατώτερου του. Η διάγνωση τίθεται με ακτινογραφίες σε κάμψη και έκταση. Ακινητοποίηση για 6-8 εβδομάδες και επί επιμονής της αστάθειας οπίσθια σπονδυλοδεσία.

Κάταγμα- εξάρθρημα Α7 και Θ1

Πρόκειται για κάκωση από συνδυασμό κάμψης και στροφής κατά της οποίας οι αρθρικές αποφύσεις αναπηδούν προσθίως επί των κατώτερων τους. Οι οπίσθιοι σύνδεσμοι υφίστανται ρήξη και η σπονδυλική στήλη καθίσταται δυνητικά ασταθής. Η διάγνωση τίθεται με ακτινογραφία και αξονική ή μαγνητική τομογραφία. Η θεραπεία σε μονόπλευρη παρεκτόπιση των αποφύσεων γίνεται προσπάθεια ανάταξης και Halo-vest για 8 εβδομάδες. Σε αμφοτερόπλευρη παρεκτόπιση γίνεται κρανιακή έλξη, ανάταξη και Halo-vest για 12 εβδομάδες. Σε περίπτωση αποτυχίας γίνεται οπίσθια σπονδυλοδεσία.

Αποσπαστικό κάταγμα της ακανθώδους απόφυσης του Α7: μπορεί να συμβεί σε εκούσια σύσπαση μυών του αυχένα. Η κάκωση καλείται κάταγμα των σκαπανέων. Δεν θέλει ειδική αντιμετώπιση, αλλά κολάρο για 4-5 εβδομάδες.

Διάστρεμμα του αυχένα (κάκωση δίκην μαστιγίου)

οι κακώσεις των μαλακών μορίων συνέπεια αυτοκινητιστικών ατυχημάτων έχει αυξηθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια.

Ο όρος ‘κάκωση δίκην μαστιγίου’ έχει να κάνει με κάκωση κατά την οποία το σώμα του επιβάτη ωθείται προσθίως ενώ η κεφαλή παραμένει σε οπίσθια θέση με αποτέλεσμα την υπερέκταση της κατώτερης αυχενικής μοίρας.

Ο πόνος και τα συμπτώματα παρουσιάζονται μετά από 3-4 μέρες, χωρίς ακτινολογικά να απεικονίζεται κάτι. Αντιμετώπιση: αναλγητικά, μυοχαλαρωτικά για 1-2 εβδομάδες, μαλακός κηδεμόνας για 3-4 εβδομάδες. Αργότερα γίνεται φυσικοθεραπεία και ασκήσεις ενδυνάμωσης των μυών του αυχένα. Πολλοί ασθενείς υποφέρουν για μήνες και έτη ακόμη χωρίς να γνωρίζουμε ακριβώς το μηχανισμό και την ακριβή παθολογία του προβλήματος.